لیست پایان نامه های در حال انجام

راهنمایی پایان نامه در حال انجام

با کد پایان نامه

حمید اکبری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، گروه مهندسی برق - مخابرات، “ارزیابی روش های بهبود کیفیت خدمات و قابلیت اعتماد در شبکه های نسل آینده  مخابراتی” ، در حال انجام

حمیدرضا سپندار، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “بهینه¬سازی سیستم¬های انرژی مجتمع¬های مسکونی نوین در حضور تولید برق خورشیدی و میکرو CHP با استفاده از هاب انرژی” ، در حال انجام

حامد محبی مهدی آبادی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، گروه مهندسی نرم افزار – نرم افزار، “استخراج، ردیابی و تشخیص اجسام متحرک در تصاویر ویدویی ثابت” ، در حال انجام

سعید محبی زاده، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریز، گروه مهندسی برق - مخابرات، “طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه ای به منظور تخمین زاویه ورود و بررسی اثر کوپلینگ متقابل” ، در حال انجام

حمیدرضا امیرسالاری ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “طراحی کنترل کننده تکمیلی مبتنی بر الگوریتم PSO در سیستم های قدرت شامل توربین های بادی جهت بهبود پایداری ولتاژ و فرکانس "، در حال انجام

عباس زارعی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه مهندسی برق - مخابرات، “تخصیص توان و پهنای باند مشترک در شبکه‌های بی‌سیم چندکاربره با استفاده از یک الگوریتم جستجوی حریصانه "، در حال انجام

مهدی جابری ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “تشخیص نویز ضربه ای و فیلتر کردن آن در تصاویر با استفاده از آستانه و فیلتر میانه تطبیقی "، در حال انجام

الهه رستمی تنگکی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “کاهش نرخ خطای بیت در سیستم مخابراتی مشارکتی تقسیم فرکانسی متعامد با کنترل توان در زیر حامل ها  "، در حال انجام

لیلا محمدی اسلامی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی فنآوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری، “کاهش ترافیک داده با مدیریت ذخیره فایل ها روی حافظه های نهان در شبکه ارائه دهنده خدمات تماشای ویدئوی درخواستی "، در حال انجام

الهه پاک پرور ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “کاربرد سلفهای فعال در تکنولوژی CMOS"، در حال انجام

سیاوش قهرمانی پیرسلامی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “بهبود پایداری حالت گذرا در سیستم های قدرت توسط مزرعه PV با به دست آوردن زمانبندی PID کنترلر بر اساس منطق فازی "، در حال انجام

سیده فاطمه حسینی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “بررسی و شبیه سازی ساز و کارهای آسیب و پدیده شکست مواد نوری در بر هم‌کنش با پالس های لیزر بسیار کوتاه "، در حال انجام

سمانه زحمتکش ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی تقویت کننده مایکروویو کم نویز سه طبقه در فرکانس 16 گیگاهرتز  "، در حال انجام  

بدون کد پایان نامه

سیدحسین نیری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “بهینه سازی سامانه کنترل توزیع شده با طراحی و شبیه سازی ایستگاه 66/20 کیلو ولت شهرک صنعتی "، در حال انجام

فرانک صادقی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “مکان یابی نیروگاههای کوچک آبی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه تجمعی ذرات (MOPSO)"، در حال انجام

سیده مریم مرتضوی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - مخابرات، “افزایش پهنای باند با استفاده از تجمیع حامل در مدولاسیون دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس متعامد (OFDM)"، در حال انجام

میلاد محبی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “طراحی مبدل DC به ac دوطرفه برای کاربرد در شبکه های هوشمند "، در حال انجام

محمدحسن حق بین ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع برق با استفاده از فیلترهای قدرت اکتیو مبتنی بر طرح های کنترلی p-q  و d-q "، در حال انجام

محمد رحمانیان ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “استفاده از منابع تجدید پذیر و منابع ذخیره انرژی برای بهبود کیفیت توان در شبکه توزیع "، در حال انجام

علی روایی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “ارائه الگوریتم کنترلی مناسب برای تقسیم توان بین منابع تولید و ذخیره کننده ی توان در میکروگریدهای DC "، در حال انجام

علیرضا رضایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “بهبود عملکرد مبدلهای AC-DC افزاینده با استفاده از ساختارهای درهم پیچیده "، در حال انجام

اسماعیل صفایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “تشخیص جزیره ای شدن یک مزرعه بادی با توجه به اغتشاشات هارمونیکی "، در حال انجام

بهمن قاسمی عمله ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “روش های آنالیز و مدل سازی قابلیت اطمینان میکروشبکه ها "، در حال انجام

ابوالفضل آگاه ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “افزایش پایداری و بهره وری شبکه با کمک سیستم ریزشبکه واحدهای کوچک مقیاس تولید برق تجدید پذیر "، در حال انجام