محتوای درس مدارهای الکتریکی (2)

درس مدارهای الکتریکی (2)

 

مراجع درس

 

1- مدارهای الکتریکی (2) تالیف دکتر رضا عسکری مقدم (دانلود کتاب)

2- مدارهای الکتریکی (1) تالیف عبدالمحمد شیبانی (دانلود کتاب)

 

 

زمان تشکیل کلاس در ترم تابستان جاری :

روزهای سه شنبه از ساعت 8:30 صبح تا 1 ظهر و 2:30 عصر تا 5 عصر