محتوای درس اصول رمزنگاری

درس اصول رمزنگاری

مراجع درس

: 1- Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 6th Edition , ISBN: 0133354695, By William Stallings

 

دانلود مرجع شماره 1

 

دانلود ویرایش سوم جزوه درس اصول رمزنگاری (11 اردیبهشت 1395)

 

مطالب مرتبط با درس :

مطالب سری 1

 

 

نمونه سوال امتحانی :

دانلود نمونه سوال امتحانی