محتوای درس اصول سیستم های رادار

درس اصول سیستم های رادار

مرجع درس :   
1- Principles of Modern Radar, Vol. I, By Mark A. Richards , James A. Scheer , William A. Holm, 2010   

2- Principles of Modern Radar, Vol. II, By William L. Melvin (Editor), James A. Scheer ,  2013

3- Principles of Modern Radar, Vol. III, By  James A. Scheer and William L. Melvin , 2014

4- Radar Signal Analysis and Processing Using MATLAB, By Bassem R. Mahafza, 2009

فصل های 1 تا 8 مرجع شماره 1 محتوای اصلی درس است.

بر همین اساس یک جزوه فارسی که ترجمه مختصر مرجع شماره 1 است در زیر می توانید دانلود کنید

دانلود ترجمه فارسی مختصر مرجع شماره 1 (بروزرسانی 02/04/1397)

در هر جلسه کلاس درس بخش های مرتبط با موضوع درس از مرجع دوم نیز مورد بررسی قرار می گیرند

دانلود نمونه سوالات امتحانی


نحوه محاسبه نمره نهایی درس

امتحان میان ترم                              5 نمره
امتحان پایان ترم                              7 نمره
حل تکالیف                                     3 نمره
ارائه سمینار                               
     5 نمره

مطالب مفید:

   

تکلیف شماره (1) :
حل تمرین های فصل 1 کتاب مرجع درس شماره های 1 تا 17
مهلت تحویل تا هفته سوم ترم


تکلیف شماره (2) :
حل تمرین های فصل 2 کتاب مرجع درس شماره های 1 تا 19
مهلت تحویل تا هفته پنجم ترم


تکلیف شماره (3) :
حل تمرین های فصل 3 کتاب مرجع درس شماره های 1 تا 16
مهلت تحویل تا هفته هفتم ترم


تکلیف شماره (4) :
حل تمرین های فصل 4 کتاب مرجع درس شماره های 1 تا 18
مهلت تحویل تا هفته نهم ترم

تکلیف شماره (5) :
حل تمرین های فصل 5 کتاب مرجع درس شماره های 1 تا 10
مهلت تحویل تا هفته یازدهم ترم

تکلیف شماره (6) :
حل تمرین های فصل 6 کتاب مرجع درس شماره های 1 تا 25
مهلت تحویل تا هفته سیزدهم ترم

تکلیف شماره (7) :
حل تمرین های فصل 7 کتاب مرجع درس شماره های 1 تا 12
مهلت تحویل تا هفته چهاردهم ترم

تکلیف شماره (8) :
حل تمرین های فصل 8 کتاب مرجع درس شماره های 1 تا 19
مهلت تحویل تا هفته پانزدهم ترمارائه سمینار 

موضوعات سمینار فصل های 9 تا 21 کتاب مرجع شماره 1 درس است


نحوه انتخاب موضوع سمینار

- هر دانشجو به دلخواه خود یکی از موضوعات فوق الذکر (یکی از فصل های 9 تا 21 کتاب مرجع شماره 1 درس) را انتخاب می نماید

- از طریق ارسال ایمیل به استاد درس موضوع انتخابی خود را به اطلاع استاد درس می رسانید.

- در صورت تایید استاد درس نام دانشجو و موضوع انتخابی روی همین وب سایت و در همین صفحه اعلام می شود.

دانشجویانی که این درس را نیمسال دوم 94-1393 اخذ کرده اند،  موضوع مورد علاقه خود را تا زمان شروع امتحانات نهایی ترم به استاد درس ایمیل بزنید تا موضوع سمینار شما تایید شود . از انتخاب موضوعاتی که دیگر دانشجویان زودتر از شما انتخاب کرده اند خودداری کنید.


تذکرات :
- ارائه سمینار درس اجباری است
- موضوع ارائه سمینار از فصل های 9 تا 21 مرجع شماره 1 درس است
- - ترجمه خلاصه بخش های مشخص شده برای سمینار خود را تایپ کرده و فایل با فرمت میکروسافت ورد ترجمه هنگام ارائه همراه داشته باشید
- برای ارائه از محتوای بخش های خود که ترجمه کرده اید پاورپوینت تهیه نمایید
- تمامی فایل های سمینار شامل فایل با فرمت میکروسافت ورد ترجمه مختصر و فایل پاورپوینت ارائه خود را قبل از ارائه شفاهی برای استاد درس از طریق ایمیل ارسال کنید


تعیین موضوع سمینار دانشجویان  (نیمسال دوم 94-1393)

کامران رجبی زاده  - فصل 6 مرجع شماره 1

گلابیان  - فصل 7 مرجع شماره 1

مهدی اسدی  - فصل 8 مرجع شماره 1

امیرحسین جوج  - فصل 9 مرجع شماره 1

زالی قربانی  - فصل 9 مرجع شماره 1

علی برزگر  - فصل 10 مرجع شماره 1

عبدالکریم سروش مهر  - فصل 10 مرجع شماره 1

محبی زاده  - فصل 11 مرجع شماره 1

مجید خلج  - فصل 11 مرجع شماره 1

جواد زارعیان  - فصل 12 مرجع شماره 1

جواهری  - فصل 12 مرجع شماره 1

حامد جاویدی آزاد  - فصل 13 مرجع شماره 1

حجت رئیسی  - فصل 13 مرجع شماره 1

جان محمدی  - فصل 14 مرجع شماره 1

حیدرعلی مهرتاش  - فصل 15 مرجع شماره 1

محمدرضا فرجام پور  - فصل 15 مرجع شماره 1

سامان انصاری  - فصل 16 مرجع شماره 1

حمیدرضا مرادی  - فصل 17 مرجع شماره 1

ضیائی پور  - فصل 18 مرجع شماره 1

محمد مهدی تمدنی نژاد  - فصل 18 مرجع شماره 1

نصرالله شریف زاده  - فصل 19 مرجع شماره 1

فتوح آبادی  - فصل 20 مرجع شماره 1

محمد مهدی سلطانی سروستانی  - فصل 21 مرجع شماره 1

 

  

حداکثر زمان ارسال فایل های ترجمه و پاورپوینت از طریق ایمیل به استاد درس تا اواخر تیرماه 1394 خواهد بود


زمان ارائه شفاهی فایل ترجمه شده سمینار و پاورپوینت آن در اواخر تیرماه 1394 خواهد بود