محتوای درس کنترل مدرن

مرجع درس

1- حمید رضا تقی راد، مقدمه ای بر کنترل مدرن، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ویرایش سوم

دانلود ویرایش اول کتاب

این کتاب مرجع اصلی درس است که یا می توانید از بازار تهیه کنید و یا کپی آن را از انتشارات دانشگاه تهیه کنید

2- علی خاکی صدیق، اصول کنترل مدرن، انتشارات دانشگاه تهران

دانلود برنامه متلب کار با ماتریس

دانلود برنامه متلب پاسخ ورودی صفر سیستم

دانلود برنامه متلب حل معادلات حالت به صورت پارامتری

دانلود برنامه متلب حل معادلات حالت و محاسبه پاسخ سیستم

مطالب کمکی

کاربرد نرم افزار متلب در کنترل مدرن

آموزش متلب 1

آموزش متلب 2

وب سایت درس کنترل مدرن دکتر تقی راد

ارائه درس کنترل مدرن دکتر خاکی صدیق

ارائه درس کنترل مدرن دکتر بیژن معاونی

ارائه درس کنترل مدرن دکتر سید احسان رضوی

ارائه درس کنترل مدرن دکتر بلندی

ارائه درس کنترل مدرن دکتر فاتحی

 کتاب آنالیز ماتریسها و جبر خطی کاربردی

مجموعه سوالات و پاسخ درس کنترل مدرن دکتر تقی راد

 

نحوه محاسبه نمره نهایی درس

امتحان میان ترم                              4 نمره
امتحان پایان ترم                              8 نمره
حل تکالیف                                     3 نمره
انجام پروژه تحقیقاتی                
      5 نمره

 

تکالیف

 
تکلیف شماره (1) :
حل تمرین های فصل 3 کتاب مرجع شماره 1 درس شماره های 1، 2، 4، 6، 9، 10، 11، 15، 32، 33، 36، 38
مهلت تحویل تا هفته ششم ترم

تکلیف شماره (2) :
حل تمرین های فصل 4 کتاب مرجع شماره 1 درس شماره های 1، 18، 21، 24
مهلت تحویل تا هفته هشتم ترم


تکلیف شماره (3) :
حل تمرین های فصل 5 کتاب مرجع شماره 1 درس شماره های 1، 2، 5، 8، 10، 16 ،17، 18

مهلت تحویل تا هفته دهم ترم

 

پروژه درس