محتوای درس سمینار کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویانی که با بنده درس سمینار کارشناسی ارشد گرفته اند:

با دیدن لیست مقالات مندرج در ژورنال های زیر می توانید یک یا چند مقاله جهت موضوع سمینار خود به استاد درس پیشنهاد دهید

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking


- مقالات انتخابی شما بایستی مربوط به سالهای انتشار 2012 تا 2014 باشند
 

- لازم است با ارسال ایمیل و پیوست نمودن مقالات انتخابی خود موضوع سمینار خود را مشخص نمایید تا به تایید استاد درس برسد و در این وب سایت درج شود

- اگر دانشجو خود موضوع تحقیقی برای درس سمینار جستجو و مشخص کرده است بایستی فایل ها و اطلاعات مرتبط با موضوع را برای استاد درس ایمیل کند، پس از بررسی توسط استاد درس و تایید موضوع، اطلاعات آن در این وب سایت درج شود

- در صورتی که موضوع خاصی برای انجام تحقیق در درس سمینار خود پیدا نکرده اید با ارسال ایمیل به استاد درس با عنوان تقاضای موضوع تحقیق درس سمینار، موضوعات پیشنهادی برای شما از طریق ایمیل ارسال خواهد شد که نهایتا انتخاب خود را به اطلاع استاد درس جهت تایید و درج در این وب سایت برسانید

- موضوع تحقیق درس سمینار می تواند در باره کلیات و کارهای مرتبط با موضوع پایان نامه دانشجو باشد

- هر دانشجو بایستی یک متن حداقل 30 صفحه ای به همراه فایل پاورپوینت ارائه از موضوع تحقیق درس سمینار خود تهیه کند و قبل از زمان ارائه سمینار از طریق ایمیل ارسال نماید

- زمان ارائه درس سمینار اوایل اسفند ماه 1393 می باشد


لیست دانشجویان و موضوعات سمینار