محتوای درس تئوری اطلاعات و کدینگ (کدگذاری کانال) (کارشناسی ارشد)

درس تئوری اطلاعات و کدینگ (کدگذاری کانال)

مرجع درس :

Digital Communications, 5th Edition: John G. Proakis, Masoud Salehi

فصل های 6، 7، 8 و 15

مخابرات دیجیتال تالیف : جان جی پروکیس - مسعود صالحی ویرایش پنجم ترجمه دکتر محمد اسماعیل کلانتری
فصل های 6، 7، 8 و 15

 جزوه درس که بخش هایی  از دو کتاب فارسی زیر است، جهت تدریس سر کلاس در بخش انتشارات دانشگاه موجود است که بایستی سر کلاس درس همراه خود بیاورید

- مقدمه ای بر مخابرات دیجیتال و کاربردهای آن تالیف : شهریار شیروانی مقدم فصل 4 و بخش هایی از فصل 5

- تکنیک های مخابراتی آنالوگ و دیجیتال تالیف : گراهام اسمیلی ترجمه : محمدجعفر تحویلداری فصل های 8، 9، 10 و 11

                           دانلود جزوه سرکلاسی درس تئوری اطلاعات و کدینگ (کدگذاری کانال)

نحوه محاسبه نمره نهایی درس

امتحان میان ترم           6 نمره
امتحان پایان ترم           8 نمره
حل تکالیف                  2 نمره
انجام پروژه تحقیقاتی
    4 نمره


سر فصل مطالب درس

بخش اول : مخابرات دیجیتال و مقدمه ای بر تئوری اطلاعات
بخش دوم : کدهای بلوکی
بخش سوم : کدهای کانولوشنال (چرخشی)
بخش چهارم : کدهای توربو و LDPC ، کدینگ زمان - فضا و TCM


جزوه سر کلاسی درس به زبان انگلیسی

نمونه مسائل درس

 


مطالب مفید :

EE379B: Digital Communications - Coding

 

تکلیف شماره (1) :
حل تمرین های فصل 4 از جزوه فارسی شماره های 5، 6، 9، 10، 13، 18
مهلت تحویل تا هفته چهارم ترم

تکلیف شماره (2) :

حل تمرین های فصل 9 از جزوه فارسی شماره های 1، 2، 3، 4 و 5
مهلت تحویل تا هفته هشتم ترم

تکلیف شماره (3) :
حل تمرین های فصل 4 از جزوه فارسی شماره های 14، 15، 16 

مهلت تحویل تا هفته دهم ترم  

تکلیف شماره (4) :

حل تمرین های فصل 10 از جزوه فارسی شماره های 5، 6 و 7
مهلت تحویل تا هفته دوازدهم ترم

تکلیف شماره (5) :

حل تمرین های فصل 11 از جزوه فارسی شماره های 3، 4، 5 و 6
مهلت تحویل تا هفته چهاردهم ترم


  نحوه انجام پروژه تحقیقاتی

موضوع تحقیق بایستی در زمینه روش های کدینگ پیشرفته زیر باشد:
توربو کدها (Turbo Codes)
کدهای LDPC
کدهای چرخشی Reed Solomon

- هر دانشجو بایستی با جستجوی اینترنتی یک مقاله مربوط به سالهای 2013 میلادی به بعد از ژورنال های IEEE که در آن از روش های کدبندی فوق الذکر استفاده شده است انتخاب کند
.

- با ارسال مقاله انتخابی تا زمان شروع امتحانات نهایی ترم از طریق ایمیل ، به تایید استاد درس برساند.

- حاصل کار بایستی شامل فایل ترجمه روان مقاله تایید شده با فرمت میکروسافت ورد به همراه فایل پاورپوینت ارائه آن باشد.


ویژه دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 :

حداکثر زمان ارسال فایل های پروژه تحقیقاتی شامل فایل ترجمه مقاله با فرمت میکروسافت ورد و فایل پاورپوینت ارایه
از طریق ایمیل به استاد درس تا آخر دی ماه ماه سال 1395
زمان ارائه شفاهی تحقیق اواخر دی ماه سال 1395 خواهد بود