محتوای درس مخابرات سیار (کارشناسی ارشد)

درس مخابرات سیار Wireless Communication

مراجع درس :

1- مخابرات سیار، تالیف: افشین سوزنی، لادن اسمعیلی، سیدامیر اصغری، ناشر : نیاز دانش،  1391

2- اصول مخابرات بی سیم و سیار، تالیف: دکتر کمال محامد پور، ناشر : دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تیرماه 1388


3- Wireless Communications: Principles and Practice (2nd Edition) , Theodore S. Rappaport, 2002

4- Fundamentals of Wireless Communication , David Tse and Pramod Viswanath , 2005

5- Wireless Communications, Andrea Goldsmith,  2005


6- Fundamentals of LTE 

دانلود فصل 1

دانلود فصل 2

دانلود فصل 3

دانلود فصل 4

دانلود فصل 5

دانلود فصل 6

7- MIMO Wireless Communications

8- Space-Time Block Coding for Wireless Communications

9- Wireless Communications by Andreas F. Molisch

10- Advanced Wireless Communications 4G Technologies

11- adaptive signal processing in wireless communications

12- Signal Processing for Wireless Communicationsدیگر مطالب مرتبط و لازم با درس


لینک وب سایت درس مخابرات بیسیم دانشگاه علم و صنعت

شبکه های مخابراتی بیسیم


فایل بخش اول جزوه سر کلاسی درس

فایل بخش دوم جزوه سرکلاسی درس


فایل بخش سوم جزوه سرکلاسی درس

فایل بخش چهارم جزوه سرکلاسی درس

فایل بخش پنجم جزوه سرکلاسی درس

فایل بخش ششم جزوه سرکلاسی درس


تذکرات لازم به دانشجویان :


 تهیه مرجع شماره 1 برای تمامی دانشجویان الزامی است


قابل توجه دانشجویان

امتحان فینال ترم جاری  (نیمسال دوم 93-1392) از فصل های  5 و 7 مرجع شماره 1 است

لیست موضوعات حقیقاتی  :

برای هر دانشجو موضوع تحقیقاتی مشخص گردیده است و نیازی به ارسال ایمیل جهت انتخاب موضوع تحقیق نیست

 دانلود لیست موضوعات تحقیقاتی

حداکثر مهلت تحویل پروژه درس تا 15 مرداد ماه 1393
به صورت ایمیل