محتوای درس روش تحقیق (کارشناسی ارشد)

درس روش تحقیق

ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه

مرجع درس : روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی تالیف : دکتر حمید لسانی انتشارات قائم


مطالب لازم و مرتبط با درس :


تذکرات به دانشجویان :

1- تهیه کتاب مرجع درس ضروری است


دانلود جزوه درس روش تحقیق نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

امتحان فینال از محتوای جزوه درس به اضافه مطالب ارایه شده سر کلاس