محتوای درس تئوری پیشرفته مخابرات (کارشناسی ارشد)

درس تئوری پیشرفته مخابرات

مرجع درس :

Digital Communications, 5th Edition: John G. Proakis, Masoud Salehi

فصل های 2 ،  3 ، 4 ، 5 ،  9 ، 10 ، 11 و 13

 
مخابرات دیجیتال تالیف : جان جی پروکیس - مسعود صالحی ویرایش پنجم ترجمه دکتر محمد اسماعیل کلانتری
فصل های 2 ،  3 ، 4 ، 5 ،  9 ، 10 ، 11 و 13
  این کتاب ترجمه کتاب انگلیسی فوق الذکر است

کپی فصل های فوق الذکر کتاب فارسی مرجع درس در انتشارات دانشگاه تحت عنوان جزوه درس مخابرات پیشرفته موجود است.

جهت حضور سر کلاس یا جزوه فوق الذکر یا اصل کتاب فارسی تهیه کنید. داشتن کتاب یا جزوه سر کلاس الزامی است


نحوه محاسبه نمره نهایی درس

امتحان میان ترم                              5 نمره
امتحان پایان ترم                              7 نمره
حل تکالیف                                     3 نمره
ارائه سمینار و انجام پروژه کامپیوتری
     5 نمره

مطالب مفید:

جزوه شامل تکالیف و خلاصه درس

EE379A - Digital Communication: Signal Processing

EE379C: Advanced Digital Communications

لینک سوالات درس مخابرا ت 1

لینک درس مخابرات 1

لینک درس مخابرات 1

مخابرات پیشرفته

 
تکلیف شماره (1) :
حل تمرین های فصل 2 کتاب مرجع درس شماره های 1، 2، 5، 10، 11، 12، 17، 19
مهلت تحویل تا هفته چهارم ترم


تکلیف شماره (2) :
حل تمرین های فصل 3 کتاب مرجع درس شماره های 3، 8، 9، 10، 13، 15، 17، 19، 21، 22، 24، 28، 30
مهلت تحویل تا هفته هفتم ترم


تکلیف شماره (3) :
حل تمرین های فصل 4 کتاب مرجع درس شماره های 4، 5، 6، 7، 8، 11، 12، 13، 19، 20، 23، 24، 25، 26، 27، 28

مهلت تحویل تا هفته دهم ترم


تکلیف شماره (4) :
حل تمرین های فصل 4 کتاب مرجع درس شماره های 29، 31، 33، 36، 39، 40، 41، 43، 62، 63

مهلت تحویل تا هفته چهاردهم ترم


دانلود نمونه برنامه MATLAB فرستنده و گیرنده و محاسبه احتمال رخداد خطا بر حسب نسبت سیگنال به نویز 

ارائه سمینار و انجام پروژه کامپیوتری

لینک اول منابع ارائه سمینار و انجام پروژه

لینک دوم منابع ارائه سمینار و انجام پروژه

مباحث لینک اول
انواع منظومه های مدولاسیون های دیجیتال (فصل 1 بخش پنج تا هفت)
تحلیل سیستم های میان گذر (فصل 2)
تداخل بین سمبل ها و راههای رفع آن (فصل 3 بخش های یک تا سه)
متعادل سازی به روش صفر اجباری و حداقل کردن متوسط مربعات خطا (فصل 3 بخش چهار و پنج)
متعادل سازی تصمیم سازی بر اساس فیدبک و متعادل سازهای با طول محدود (فصل 3 بخش شش و هفت)
متعادل سازی به روش پیش کدینگ (فصل 3 بخش هشت)
متعادل سازی به روش ایجاد تنوع (فصل 3 بخش نه)
مدولاسیون چند حاملی (فصل 4 بخش های یک تا سه)

مدولاسیون چند حاملی (فصل 4 بخش شش)
همزمانی (فصل 6)


مباحث لینک دوم
مدولاسیون چندحاملی و مدلسازی کانال مخابراتی (فصل 1 و 2)
آشکارسازی ، متعادل سازی و تخمین کانال مخابراتی و تخصیص بیت و توان به زیرحامل ها (فصل 3 و 4)
کدینگ کانال در سیستم های چندحاملی (فصل 5)
همزمانی در سیستم های چندحاملی (فصل 6)
کاهش PAR در سیستم های چندحاملی و بازه طیفی (فصل 7 و 8)
سیستم های چندحاملی چند آنتنه و چندکاربره (فصل 9)

نحوه انتخاب موضوع سمینار و انجام پروژه کامپیوتری

- هر دو یا سه دانشجو به دلخواه خود با هم یک گروه شده و یک نفر به نمایندگی از بقیه یکی از موضوعات فوق الذکر را انتخاب می نماید

- از طریق ارسال ایمیل به استاد درس موضوع انتخابی خود را به همراه نام خود و هم گروهی های خود به اطلاع استاد درس می رسانید.

- در صورت تایید استاد درس نام دانشجویان و موضوع انتخابی آنان روی همین وب سایت و در همین صفحه اعلام می شود.

دانشجویانی که این درس را نیمسال اول 94-1393 اخذ کرده اند به صورت گروه حداکثر دو نفره یا سه نفره موضوع مورد علاقه خود را تا زمان شروع امتحانات نهایی ترم به استاد درس ایمیل بزنید تا موضوع سمینار شما تایید شود . از انتخاب موضوعاتی که دیگر دانشجویان زودتر از شما انتخاب کرده اند خودداری کنید.


تذکرات :
- ارائه سمینار درس اجباری است
- موضوع ارائه سمینار از مطالب بالا است
- لینک منابع ارائه سمینارها مشخص شده است
- خواندن بخش های یک تا چهار فصل یک از لینک اول برای تمام کسانی که می خواهند سمینار ارائه دهند اجباری است
- ترجمه خلاصه بخش های مشخص شده برای سمینار خود را تایپ کرده و فایل با فرمت میکروسافت ورد ترجمه  هنگام ارائه همراه داشته باشید
- برای ارائه از محتوای بخش های خود که ترجمه کرده اید پاورپوینت تهیه نمایید
- هر گروه حداکثر دو نفره بایستی یک برنامه با نرم افزار Matlab در ارتباط با موضوع سمینار خود تهیه نمایند و همراه با ارائه سمینار به صورت پاورپوینت برنامه را اجرا و توضیح دهند
- تمامی فایل های سمینار شامل فایل با فرمت میکروسافت ورد ترجمه مختصر و فایل پاورپوینت ارائه و فایل های پروژه کامپیوتری خود را قبل از ارائه شفاهی برای استاد درس از طریق ایمیل ارسال کنید


تعیین موضوع سمینار و پروژه کامپیوتری دانشجویان  (نیمسال اول 94-1393)

لاری منفرد، صافی و جعفری - انواع منظومه های مدولاسیون های دیجیتال (فصل 1 بخش پنج تا هفت)

دشتی و حسینی - تحلیل سیستم های میان گذر (فصل 2 لینک اول)

آرمیده، آهن جان و حیدری - تداخل بین سمبل ها و راههای رفع آن (فصل 3 بخش های یک تا سه)

صولتی ، مصطفوی ثابت و ربیعی- متعادل سازی به روش صفر اجباری و حداقل کردن متوسط مربعات خطا (فصل 3 بخش چهار و پنج)

دهقان، آرش نیا و رستمی - متعادل سازی به روش پیش کدینگ (فصل 3 بخش هشت)

محمدعلی پور و کیاییمتعادل سازی به روش ایجاد تنوع (فصل 3 بخش نه)

ایزدپناه و احمدزاده - مدولاسیون چند حاملی (فصل 4 بخش های یک تا سه)

خواجه ئیان و بنچاریمدولاسیون چند حاملی (فصل 4 بخش شش)

خیاطی و باقری -  همزمانی (فصل 6)

جوکار، ؟ و ؟  -  (مدولاسیون چندحاملی و مدلسازی کانال مخابراتی (فصل 1 و 2) لینک دوم )

شیرالی، قدیمی و زنگنه نژاد  -  (آشکارسازی ، متعادل سازی و تخمین کانال مخابراتی و تخصیص بیت و توان به زیرحامل ها (فصل 3 و 4)  لینک دوم )

خدادادی، جعفری و ؟  -  (کدینگ کانال در سیستم های چندحاملی (فصل 5) لینک دوم )

حیدریان، بهمنش و احمدی  -  (همزمانی در سیستم های چندحاملی (فصل 6 ) لینک دوم)

ضرغامی  -  (کاهش PAR در سیستم های چندحاملی و بازه طیفی (فصل 7 و 8) لینک دوم )

محی الدین، نیکبخت و صفرزاده سامانی  -  (سیستم های چندحاملی چند آنتنه و چندکاربره (فصل 9) لینک دوم)

مکی آبادی و فیروزی  -  (متعادل سازی تصمیم سازی بر اساس فیدبک و متعادل سازهای با طول محدود (فصل 3 بخش شش و هفت)

   حداکثر زمان ارسال فایل های ترجمه ، پاورپوینت و شبیه سازی ها از طریق ایمیل به استاد درس تا اواخر بهمن ماه 1393 خواهد بود


زمان ارائه شفاهی فایل ترجمه شده سمینار و پاورپوینت آن در اواخر اسفند ماه 1393 خواهد بود